Lagername Institution Bezirk
Ritterstraße 49 Lingenberg & Sohn, Werkzeuge
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 50 Wilhem Greve, Großdruckerei
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 52 Georg Lerch, Grundstücksverwaltung
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 59 Lenger u. Co, Fabrik technischer Messgeräte
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 70 Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 81 Walzeisen
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 88 Franz Rasemann
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 90 Märkische Apparate Fabrik
Friedrichshain-Kreuzberg
Ritterstraße 98-99 Berl. Paketfahrt-Sped. U. Lagerhaus AG (vorm. Bartz & Co.)
Friedrichshain-Kreuzberg
Röbellweg 50-92 Pankow